Để trở thành Luật sư tại Việt Nam, một cá nhân có thể mất một thời gian ít nhất là trên 6 năm(hoặc dài hơn) vì phải hoàn thành các khóa học, chương trình học, tập sự, kiểm tra theo quy định. Vậy điều kiện trở thành luật sư là gì? Sau đây tôi sẽ gửi đến các bạn 5 điều kiện để trở thành luật sư.

Theo quy định tại Điều 11 Luật Luật sư 2006 thì công dân đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên đây muốn được hành nghề luật sư

1. Có bằng cử nhân Luật

Để có thể trở thành luật sư điều kiện đầu tiên bạn phải có bằng cử nhân luật tức bạn phải tốt nghiệp tại các trường luật khoa luật ở các trường đại học. Thông thường để có bằng bạn phải mất 4 năm học tập. Còn nếu bạn là một sinh viên yêu trường thì thời gian học tập của bạn sẽ dài hơn.

5 Điều Kiện Để Có Thể Trở Thành Luật Sư Tại Việt Nam

2. Có bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Luật sư

Để có bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo luật sư bạn cần phải đăng ký học tại Học Viện Tư Pháp. Sau khi hoàn thành khóa học và thi tốt nghiệp thành công bạn sẽ có bằng tốt nghiệp lớp luật sư. Theo quy định hiện hành đế tốt nghiệp thành công đúng thời hạn bạn phải mất 12 tháng học.

> Xem thêm bài viết:

3. Hoàn thành kỳ thực tập tại các Tổ chức hành nghề Luật Sư

5 Điều Kiện Để Có Thể Trở Thành Luật Sư Tại Việt Nam

Sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo Luật sư, bạn bắt buộc phải đăng ký tập sự tại một tổ chức hành nghề Luật sư với đủ tiêu chuẩn, điều kiện của pháp luật thời gian thực tập tối thiểu 12 tháng.

Sau khi hoàn thành thời gian tập sự, bạn được tham gia kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư. Nếu đạt điểm thì được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư. nếu không đạt điểm theo quy định thì được gia hạn tập sự và tham gia kỳ kiểm tra lại. Tuy nhiên, kỳ kiểm tra lại vẫn chưa đạt điểm qua thì bạn phải đăng ký tập sự lại từ đầu.

4. Chứng chỉ hành nghề luật sư

Nếu đạt kết quả trong kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư thì bạn phải làm hồ sơ theo quy định để xin cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ tư pháp cấp, cấp thẻ hành nghề Luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp.

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

– Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

– Sơ yếu lý lịch;

– Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

– Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật này;

– Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật này.

Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

5. Gia nhập một Đoàn luật sư

Sau khi có chứng chỉ hành nghề luật sư đã có thể coi như bạn đủ điều kiện để trở thành luật sư. Tuy nhiên, để chính thức trở thành luật sư bạn cần tham gia một Đoàn luật sư

Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư:

5 Điều Kiện Để Có Thể Trở Thành Luật Sư Tại Việt Nam

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

– Giấy đăng ký gia nhập Đoàn luật sư;

– Sơ yếu lý lịch;

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư;

– Phiếu lý lịch tư pháp;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, quyết định việc gia nhập Đoàn luật sư. Người gia nhập Đoàn luật sư được Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư theo đề nghị của Đoàn luật sư.

Trên đầy là 5 điều kiện để trở thành luật sư tại Việt Nam. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng trên con đường luật sư sau này.

https://baoxinviec.com/

Chat Zalo
0386.993.181