Thời gian trước đây, cách tầm 10 năm khi tham gia thi đại học thì chỉ có vài lựa chọn về khối xét tuyển cho các học sinh. Nhưng hiện tại, các bạn học sinh đã có rất nhiều sự lựa chọn cho mình khá phù hợp với bản thân. Trong bài viết này, là tất cả những tổ hợp các khối thi đại học và các môn xét tuyển được các trường Đại học tại Việt Nam đã áp dụng với thí sinh xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT hay xét học bạ. 

Các nhóm khối thi truyền thống bạn cần biết

 

Tổng Hợp Các Khối Thi Đại Học, Cao Đẳng Và Tổ Hợp Xét Tuyển

Đối với khối thi truyền thống thường có các khối như: A, B, C, D, và K. Tất cả các khối này đều được phân chia theo từng tổ hợp môn xét tuyển khác nhau. Cụ thể về các tổng hợp xét tuyển của từng khối được chúng tôi tổng hợp lại ở dưới đây:

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối A:

Với khối A gồm có 18 tổ hợp xét tuyển và không liên tục từ A00 đến A18. Đây chính là một trong những khối đang được sử dụng chỉ yếu dựa vào các trường đại học theo hướng kỹ thuật.

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
A00 Toán, Vật lý, Hóa học
A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A02 Toán, Vật lý , Sinh học
A03 Toán, Vật lý, Lịch sử
A04 Toán, Vật lý, Địa lí
A05 Toán, Hóa học, Lịch sử
A06 Toán, Hóa học, Địa lí
A07 Toán, Lịch sử, Địa lí
A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
A09 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
A10 Toán, Vật lý, Giáo dục công dân
A11 Toán, Hóa học, Giáo dục công dân
A12 Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
A14 Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
A15 Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân
A16 Toán, Khoa học tự nhiên, Văn
A17 Toán, Khoa học xã hội, Vật lý
A18 Toán, Khoa học xã hội, Hóa học

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối B:

Khối B cũng thuộc vào khối thi truyền thống và có ít sự lựa chọn cho học sinh (với 7 khối nhỏ). Đây chính là một trong những khối đang được sử dụng khá nhiều vào các nhóm ngành như: chăm sóc sức khỏe, nông lâm thủy sản, hay công nghệ hóa,… Chi tiết về các tổ hợp xét tuyển của khối B gồm như sau:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B01 Toán, Sinh học, Lịch sử
B02 Toán, Sinh học, Địa lí
B03 Toán, Sinh học, Văn
B04 Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
B05 Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối C:

Có rất nhiều bạn đã lầm tưởng khối C chỉ dành riêng cho tất cả những khối thuộc vào ngành: sư phạm, du lịch, văn hóa,… hoặc nói đơn giản nhât slaf khối khoa học xã hội. Nhưng điều đó chỉ đúng với những khối C00, bởi phần lới tất cả các khối C sau đó lại là những tổ hợp các môn sử dụng để xét tuyển vào những ngành liên quan đến công nghệ đố. Cụ thể về các tổ hợp xét tuyển cho khối C như sau:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
C00 Văn, Lịch sử, Địa lí
C01 Văn, Toán, Vật lí
C02 Văn, Toán, Hóa học
C03 Văn, Toán, Lịch sử
C04 Văn, Toán, Địa lí
Q05 Văn, Vật lí, Hóa học
C06 Văn, Vật lí, Sinh học
C07 Văn, Vật lí, Lịch sử
C08 Văn, Hóa học, Sinh
C09 Văn, Vật lí, Địa lí
Q10 Văn, Hóa học, Lịch sử
C12 Văn, Sinh học, Lịch sử
C13 Văn, Sinh học, Địa
C14 Văn, Toán, Giáo dục công dân
Q15 Văn, Toán, Khoa học xã hội
C16 Văn, Vật lý, Giáo dục công dân
C17 Văn, Hóa học, Giáo dục công dân
C18 Văn, Sinh học, Giáo dục công dân
C19 Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
C20 Văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối D:

Đây chính là khối đứng đầu về số lượng tổ hợp tất cả các môn xét tuyển (với 78 khối thi). Với khối D chính là khối hòa lẫn của tất cả các tổ hợp xét tuyển ở trên. Riêng khối D có thể áp dụng xét tuyển phần lớn vào tất cả các ngành học. Và cũng là khối thi dành riêng cho những ai đang yêu thích môn ngoại ngữ. Cụ thể về tổ hợp xét tuyển của khối D và khối D gồm những ngành nào như sau:

Khối D01-D55

Khối D01-55 Tổ hợp môn xét tuyển
D01 Văn, Toán, tiếng Anh
D02 Văn, Toán, tiếng Nga
D03 Văn, Toán, tiếng Pháp
D04 Văn, Toán, tiếng Trung
D05 Văn, Toán, Tiếng Đức
D06 Văn, Toán, Tiếng Nhật
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
D11 Văn, Vật lí, Tiếng Anh
D12 Văn, Hóa học, Tiếng Anh
D13 Văn, Sinh học, Tiếng Anh
D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15 Văn, Địa lí, Tiếng Anh
D16 Toán, Địa lí, Tiếng Đức
D17 Toán, Địa lí, Tiếng Nga
D18 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
D19 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
D20 Toán, Địa lí, Tiếng Trung
D21 Toán, Hóa học, Tiếng Đức
D22 Toán, Hóa học, Tiếng Nga
D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
D25 Toán, Hóa học, Tiếng Trung
D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức
D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga
D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung
D31 Toán, Sinh học, Tiếng Đức
D32 Toán, Sinh học, Tiếng Nga
D33 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
D34 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
D35 Toán, Sinh học, Tiếng Trung
D41 Văn, Địa lí, Tiếng Đức
D42 Văn, Địa lí, Tiếng Nga
D43 Văn, Địa lí, Tiếng Nhật
D44 Văn, Địa lí, Tiếng Pháp
D45 Văn, Địa lí, Tiếng Trung
D52 Văn, Vật lý, Tiếng Nga
D54 Văn, Vật lý, Tiếng Pháp
D55 Văn, Vật lý, Tiếng Trung

Khối D61-D99, DD0 , DD2 , DH1

Khối D61-DH1 Tổ hợp môn xét tuyển
D61 Văn, Lịch sử, Tiếng Đức
D62 Văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D63 Văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
D64 Văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
D65 Văn, Lịch sử, Tiếng Trung
D66 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D68 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D69 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D70 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D72 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D73 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D74 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D75 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D76 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D77 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D78 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
D79 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D80 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
D81 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
D82 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D83 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D85 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
D86 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D87 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D88 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D91 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D92 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D93 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D94 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D95 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D96 Toán, Khoa học xã hội, Anh
D97 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D98 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D99 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
DD0  Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
DD2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn
DH1 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn

Đối với tổ hợp xét tuyển của khối K:

Khối K thuộc vào khối rất đặc biệt, và thường chỉ áp dụng để xét tuyển về kết quả học tập thuộc bậc THPT. Với khối này lại có duy nhất 1 tổ hợp xét tuyển chính là:

Khối K01: Toán, Tiếng Anh, Tin học.

>>Xem thêm:

Tổng Hợp Các Trường Đại Học Tại Hà Nội

Các Trường Đại Học Và Học Viện Thuộc TPHCM

Các nhóm khối thi năng khiếu bạn cần biết

Và cuối cùng đến tổ hợp các môn dành riêng cho tất cả những bạn có năng khiếu thuộc về lĩnh vực nghệ thuật nào đó. Trong đó gồm có: năng khiếu vẽ, báo chí, nghệ thuật, thể dục thể thao, công nghệ. Cụ thể về các khối thi với từng tổ hợp môn được chúng tôi tổng hợp khá chi tiết ở dưới đây:

>>Xem thêm:

Các Khối Thi Cấp 3 Là Gì?Bảng Mã Các Khối Thi Cấp 3 Năm 2022

Đối với tổ hợp môn khối H:

Đây là một trong những khối chuyên thi các môn năng khiếu về mỹ thuật, Trong đó, có sử dụng đề thi chính với các ngành học như hình họa, thiết kế,… Cụ thể của các tổ hợp xét tuyển của khối H như sau:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
H00 Văn, Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2
H01 Toán, Văn, Vẽ
H02 Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
H03 Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
H04 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
H05 Văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
H06 Văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
H07 Toán, Hình họa, Trang trí
H08 Văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Đối với tổ hợp môn khối V:

Cũng giống với khối H, thì khối V cũng thuộc vào khối thi năng khiếu dành riêng về mỹ thuật. Trong đó vẫn sử dụng đề chính vào tất cả các ngành kiến trúc, thiết kế. Cụ thể của các tổ hợp xét tuyển vào khối V như sau:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
V00 Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V01 Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V02 Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh
V03 Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa học
V05 Văn, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V06 Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
V07 Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
V08 Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
V09 Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
V10 Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
V11 Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Đối với tổ hợp môn khối M:

Với khối M lại là khối thuộc vào môn thi năng khiếu đặc biệt dành riêng cho tất cả những bạn yêu thích ngành mầm non. Cụ thể về các tổ hợp xét tuyển cho khối M như sau:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
M00 Văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
M01 Văn, Lịch sử, Năng khiếu
M02 Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M03 Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M04 Toán, KHTN, Năng khiếu
M05 Văn, Sử, Năng khiếu
M06 Văn, Toán, Năng khiếu
M07 Văn, Địa, Đọc diễn cảm + Hát
M08 Văn, NK 1, NK 2
M09 Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát
M10 Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu mầm non
M11 Văn, Anh, Năng khiếu GDMN
M13 Toán, Sinh, Năng khiếu
M14 Toán, Địa, Đọc diễn cảm – Hát

Đối với tổ hợp môn khối N:

Đây lại là khối đặc biệt dành cho những bạn yêu thích bộ môn âm nhạc. Cụ thể về các tổ hợp bộ môn xét tuyển của khối N như sau:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
N00 Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
N01 Văn, Hát xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật
N02 Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
N03 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N04 Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
N05 Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
N06 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N07 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N08 Văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
N09 Văn, Hòa thanh, Chỉ huy tại chỗ

Đối với tổ hợp môn khối R:

Những bạn lựa chọn vào khối R là khối dành riêng cho người có năng khiếu liên quan tới lĩnh vực báo chí, truyền thông. Cụ thể về các tổ hợp xét tuyển cho khối R như sau:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
R00 Văn, Sử, Năng khiếu nghệ thuật
R01 Văn, Địa, Năng khiếu nghệ thuật
R02 Văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật
R03 Văn, Anh, Năng khiếu nghệ thuật
R04 Văn, Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật
R05 Văn, Anh, Năng khiếu báo chí
R06 Văn, KHTN, Năng khiếu báo chí
R07 Văn, Toán, Năng khiếu ảnh báo chí
R08 Văn, Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
R09 Văn, KHTN, Năng khiếu ảnh báo chí
R11 Văn, Toán, Năng khiếu quay phim truyền hình
R12 Văn, Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình
R13 Văn, KHTN, Năng khiếu quay phim truyền hình
R15 Văn, Toán, Năng khiếu báo chí
R16 Văn, KHXH, Năng khiếu báo chí
R17 Văn, KHXH, Năng khiếu ảnh báo chí
R18 Văn, KHXH, Năng khiếu quay phim truyền hình
 R19 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu báo chí
 R20 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí
R21 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, NK quay phim truyền hình
R22 Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
R23 Văn, Sử, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
R24 Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
 R25 Văn, KHTN, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
R26 Văn, KHXH, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

Đối với tổ hợp môn khối S:

Khối S thuộc vào khối năng khiếu khá đặng biệt dành riêng cho những bạn nào yêu thích ngành có liên quan đến diễn xuất và điện ảnh. Cụ thể về các tổ hợp xét tuyển cho khối S như sau:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
S00 Văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
S01 Toán, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2

Đối với tổ hợp môn khối T:

Đây thuộc vào khối thi năng khiếu dành riêng cho những bạn yêu thích ngành có liên quan đến thể dục thể thao. Cụ thể về tổ hợp xét tuyển cho khối T như sau:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển
T00 Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao
T01 Toán, Văn, Năng khiếu TDTT
T02 Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
T03 Văn, Địa, Năng khiếu TDTT
T04 Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
T05 Văn, GDCD, Năng khiếu TDTT
T07 Văn, Địa, Năng khiếu TDTT
T08 Toán, GDCD, Năng khiếu TDTT

Như vậy, với bài viết chia sẻ trên đây, bạn đã nắm rõ về tổ hợp các khối thi khá chi tiết và đầy đủ nhất. Chắc chắn với những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn lựa chọn mối thi mang lại hiệu quả và đúng theo sở thích của mình.

Trang web: https://baoxinviec.com/

Chat Facebook
Chát Ngay