BẢO MẬT – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG 

 1. Nhậ.n là.m C.M.N.D gi.ả, C.C.C.D gi.ả phô.i thậ.t tạ.i TPHCM Hà Nội toàn quốc gi.á r.ẻ
 2. Nhan.h chón.g, bả.o hàn.h 6 thán.g, l.àm đế.n kh.i hà.i lòn.g 
 3. C.M.N.D C.C.C.D gố.c s.ở tuồn.g r.a, phô.i gố.c
  BA.O Đ.I ĐƯỜN.G – BA.O XI.N VIỆ.C
 4. Đặ.c biệ.t : KHÔN.G CẦ.N ĐẶ.T CỌ.C
 5. Chuyê.n nhậ.n là.m chứ.ng mi.nh nh.ân d.ân, chứ.ng mi.nh th.ư nh.ân d.ân, că.n cướ.c c.ông d.ân

TÀ.I XI.N CA.M KẾ.T KH.I C.M.N.D v.à C.C.C.D TẠ.I BAOXINVIEC 

 1. Ph.ôi thậ.t tuồn.g t.ừ s.ở r.a
 2. Mộ.c đ.ỏ gố.c thậ.t 100%, mộ.c nổ.i chì.m i.n giá.p la.i đầ.y đ.ủ, ba.o so.i rọ.i, ba.o đ.i đườn.g, thoả.i má.i man.g đ.i xi.n việ.c hoặ.c hoà.n thàn.h cá.c th.ủ tụ.c khá.c.
 3. Th.ủ tụ.c gọ.n l.ẹ, khôn.g tố.n nhiề.u thờ.i gia.n, bả.o mậ.t thôn.g ti.n tuyệ.t đố.i, xó.a thôn.g ti.n khác.h hàn.g sa.u kh.i kế.t thú.c gia.o dịc.h.
 4. Đ.i đườn.g, đ.i xi.n việ.c, là.m cá.c th.ủ tụ.c hàn.h chín.h phá.p l.ý khá.c đề.u đượ.c
 5. Bả.o hàn.h 6 thán.g, kh.i bằn.g mấ.t, rác.h, chá.y, …đề.u đượ.c là.m lạ.i miễ.n ph.í.
 6. Khôn.g cầ.n đặ.t cọ.c trướ.c, ch.ỉ than.h toá.n sa.u kh.i nhậ.n hàn.g.

H.ồ s.ơ tra.o ta.y vậ.n ma.y côn.g việ.c, hã.y liê.n h.ệ vớ.i Tà.i, Fanpage

Xem thêm: www.baoxinviec.com/

Chat Facebook
Chát Ngay