Sản phẩm HOT
Lý do chọn tôi

BẢ.O MẬ.T – U.Y TÍ.N – CHẤ.T LƯỢN.G 

 1. Nhậ.n là.m bằn.g lá.i phô.i thậ.t tạ.i TPHCM Hà Nội toàn quốc gi.á r.ẻ
 2. Nhan.h chón.g, bả.o hàn.h 6 thán.g, là.m đế.n kh.i hà.i lòn.g 
 3. Bằn.g gố.c s.ở tuồn.g r.a, phô.i gố.c
  BA.O Đ.I ĐƯỜN.G – BA.O XI.N VIỆ.C
 4. Đặ.c biệ.t : KHÔN.G CẦ.N ĐẶ.T CỌ.C
 5. Chuyê.n nhậ.n là.m bằn.g lá.i x.e má.y, ô t.ô  – A.1 – A.2 – B.1 -B.2 – C- D – F.C, cave.t x.e má.y – cave.t ô t.ô – giấ.y đăn.g k.ý x.e – đăn.g kiể.m

TÀI XIN CAM KẾT KHI MUA BẰNG TẠI BAOXINVIEC

 1. Phôi thật tuồng từ các trường ra, sở ra
 2. Đầy đủ Hồ Sơ Gốc 
 3. Mộc đỏ gốc thật 100%, mộc nổi chìm in giáp lai đầy đủ, bao soi rọi, bao đi đường, thoải mái mang đi xin việc hoặc hoàn thành các thủ tục khác.
 4. Thủ tục gọn lẹ, không tốn nhiều thời gian, tính năng bảo mật thông tin tuyệt đối, xóa thông tin khách hàng sau khi kết thúc giao dịch.
 5. Đi đường, đi xin việc, làm các thủ tục hành chính pháp lý khác đều được
 6. Bảo hành 6 tháng, khi bằng mất, rách, cháy,…đều được làm lại miễn phí.
 7. Không cần đặt cọc trước, chỉ thanh toán sau khi nhận hàng.

Hồ sơ trao tay vận may công việc, hãy liên hệ với Tài, Fanpage: https://m.me/Cocongviec

Chat Facebook
Chát Ngay